I rörelse

2014


Ett undersökande arbete där glasets kompabilitet med andra material testas. Reaktionerna i glaset skapar objektens dekoration, i det här fallet har metaller som inneslutits i glaset bildat gyllene bubblor.