Bro / Barriär

2018


Slumpat planglas, blåst och fuseat glas, betong


Platsspecifik installation för Ängelsbergs Skulpturpark 2018